När behöver det göras ett arvskifte?

När någon går bort innebär det ofta att arvet efter den avlidne ska fördelas till de som ärver. Saker och tillgångar som personen lämnat efter sig ska skiftas för att istället ägas av arvtagarna.


Processen vid ett arvskifte kan vara påfrestande, både känslomässigt och juridiskt. Själva avtalet som anger hur tillgångarna fördelas kallas för arvskifte, vilket är ett civilrättsligt avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. Det är en skriftlig handling som ska undertecknas av alla som har del i arvegodset. Om det enbart finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte.


Ta hjälp av en erfaren jurist eller gör det själv!

Hos Familjens Jurist får ni hjälp med hela arvskiftet. Vi ser till att göra processen så enkel som möjligt och svarar på era frågor gällande juridiska rättigheter och fördelning av arv. Vi erbjuder också en gör-det-själv tjänst för arvskifte där ni själva anger de tillgångar som ska fördelas. Vår gör-det-själv tjänst stödjer ännu inte samtliga livssituationer. Gör behovsanalysen nedan för att ta reda på om ni kan använda tjänsten utifrån den avlidnes livssituation.