Få hjälp med arvskifte

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och skulder och kostnader har betalats ska arvet fördelas mellan arvingarna. Att dela upp arvet kallas för att genomföra ett arvskifte. För att kunna skifta arvet behöver ett dokument upprättas där det tydligt framgår hur arvet ska fördelas, alltså vem som ärver vad.   

Om det endast finns en dödsbodelägare behöver inte en arvskifteshandling upprättas. Men det är viktigt att se till att alla tillgångar förs över till dödsbodelägaren då det inte alltid sker per automatik.

Vi kan hjälpa till med arvskiftet

Vi erbjuder arvskifte till fast pris. Fyll i nedan formulär så ringer vi upp dig och berättar mer. 

  • Hidden