Integritetspolicy – Familjens Jurist i Sverige AB

Kort om vårt meddelande

 • Denna integritetspolicy gäller när vi på Familjens Jurist i Sverige AB (”vi”, ”vår” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, använder eller beställer våra tjänster och då du kontaktar oss.
 • Familjens Jurist i Sverige AB, org. nr 556835–4566, med adress Ringvägen 100, 118 60 Stockholm och postadress Box 4036, 102 61 Stockholm, tel.nr. 0771–77 10 70, är personuppgiftsansvarig om inget annat anges nedan.
 • Vi behandlar personuppgifter som du delar med oss och uppgifter som vi samlar in från andra i den mån de är nödvändiga för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer, samarbetspartners och bolag inom koncernen för att exempelvis kunna leverera den tjänst du efterfrågar.
 • I samband med att vi delar dina personuppgifter enligt ovan kan vissa uppgifter komma att överföras till tredjeland. Mer information hittar du här.
 • Som registrerad har du alltid vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dessa hittar du här.
 • Informationen i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida.
 • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Du finner fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter under rubrikerna nedan.

Varför har vi en integritetspolicy?

Vi värnar om din personliga integritet. Genom detta meddelande vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Detta meddelande gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

 • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter vid kontakt med oss
 • Inleder ett kundförhållande med oss
 • Signerar avtal eller dylikt med hjälp av elektronisk identitetshandling, exempelvis Bank-ID
 • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
 • Använder någon av våra digitala tjänster t ex gör det själv-tjänster
 • Besöker våra webbplatser

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Familjens Jurist i Sverige AB, org.nr 556835-4566, med adress Magnus Ladulåsgatan 65, vån 4, 118 27 Stockholm och postadress Box 4063, 102 61 Stockholm, tel.nr. 0771-771 070 om inget annat anges nedan. Läs mer om personuppgiftsansvaret här om du anlitar en av våra franchisetagare.

Dataskyddsombud

Om du har frågor rörande hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Postadress

Dataskyddsombud
Familjens Jurist
Box 4036
102 61 Stockholm

E-postadress

dataskyddsombud@familjensjurist.se

Insamling av dina personuppgifter

När du bokar möte eller beställer våra tjänster

Familjens Jurist erbjuder dig möjlighet att beställa produkter eller tjänster, använda gör det själv-tjänster, göra förfrågningar och boka ett personligt möte för rådgivning om juridik. När du vill boka ett möte och fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra webbplatser, använder vi den texten som en information till din rådgivare inför ditt möte med oss.

När vi hanterar ditt ärende behandlar vi dina uppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera den tjänst du beställt, inbegripet kvalitetssäkring av tjänsten. Vi behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås. Om vi behöver uppgifter från någon annan än dig som är avtalspart behandlar vi uppgifterna med vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla den tjänst vi erbjuder. Om det behövs för att kunna tillvarata dina rättsliga anspråk kan vi också samla in känsliga personuppgifter som t ex hälsouppgifter, uppgifter om partitillhörighet vid kontroll av person i politiskt utsatt ställning eller nära anhörig/medarbetare till sådan person, uppgifter om etniskt ursprung eller uppgifter som sexuell läggning.

Vi behöver också ditt personnummer eller samordningsnummer för att kunna genomföra en jävskontroll. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt. Jävskontrollen gör vi med det berättigade intresset att undvika en intressekonflikt.

Om du vill använda en försäkring från ditt fackförbund som täcker juridisk rådgivning behöver vi veta vilken fackförening du tillhör. Vi kan då undersöka hur många timmar som täcks av din försäkring. Dessa uppgifter behandlar vi bara efter att du uttryckligen lämnat ditt samtycke. Läs mer om hur du kan återkalla ditt samtycke här. Om du inte vill lämna uppgifter om din fackliga tillhörighet kan vi hjälpa dig med ditt ärende ändå, men utan att du använder din försäkring.

Om vi, inom ramen för vårt uppdrag för dig, ska ombesörja en utbetalning eller på annat sätt hjälpa till med en finansiell transaktion behöver vi behandla uppgift om din bank, ditt bankkonto samt i vissa fall uppgifter om inkomst och medels ursprung.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla avtalet med dig samt för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagen. De juridiska dokument du köper av oss och din ärendejournal sparar vi i upp till tio år för vårt berättigade intresse att bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist.

Våra systemleverantörer hanterar och lagrar dina personuppgifter för vår räkning.

Om Familjens Jurist väljer att uppdra åt någon annan att utföra en del av verksamheten ska behandlingen av personuppgifter för vår räkning regleras med leverantören i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De ytterligare uppgifter vi samlar in från dig och från andra är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om dig och ditt ärende när du gör en bokning genom någon av våra franchisetagare.

3) Uppgifter om din fackliga tillhörighet från försäkringsbolag när du vill nyttja din juristförsäkring.

4) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag, endast i de fall det är nödvändigt.

5) Företagsuppgifter; kontaktuppgifter och identitetshandlingar för företrädare, verklig huvudman samt personer i styrelse, finansiell information samt ärenderelaterad information.

6) Uppgifter som behövs för att uppnå kundkännedom, inklusive fysiska identitetshandlingar eller via elektronisk identifiering, exempelvis Bank-ID.

7) Genomförande av kontroller som krävs enligt lag – från privata och offentliga register (exempelvis mot tillämpliga sanktionslistor samt listor med PEP (personer i politiskt utsatt ställning) i enlighet med vad som följer av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

8) Teknisk information; användarens IP-adress och teknisk information om den utrustning som används.

Kontaktuppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, berättar att du vill bli kontaktad av oss.

Om du har frågor rörande hantering av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

När du besöker vår webbsida

Vi använder cookies och liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera, för att analysera och optimera vår webbplats samt för att skicka marknadskommunikation. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och kan innehålla IP-adress eller information om din enhet som du surfar med. Vi begär alltid ditt samtycke innan vi lagrar cookies som inte är nödvändiga i din browser. Du kan läsa mer om cookies, ändra dina preferenser samt dra tillbaka ditt samtycke här. Du kan även läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Läs mer om överföring av personuppgifter här.

När du vill bli kontaktad av en samarbetspartner till oss

Vi vill hjälpa dig i livets alla möjligheter och utmaningar. Därför samarbetar vi med mäklare, bilfirmor, försäkringsutredare, försäkringsförmedlare, byggföretag, förvaringsföretag, auktionshus, företag som tillhandahåller digital förvaring med flera. Till dessa lämnar vi din information med vårt berättigade intresse endast efter att du bett oss om det. När vi lämnat dina uppgifter till samarbetspartners ansvarar de för dina personuppgifter.

När vi skickar erbjudanden till dig

När du har kontaktat oss för att ta del av våra tjänster sparar vi din kontaktinformation och information om vad du tidigare köpt. Informationen använder vi för att nå ut till dig med aktuella erbjudanden samt för att nå ut till dig med tjänster som du kan vara intresserad av. När vi inte bett om ditt samtycke för att skicka erbjudanden till dig sker utskicken med vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till befintliga kunder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om det här.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är en befintlig kund och skickar inte ut meddelanden till dig mer tio år efter senaste köp.

Våra systemleverantörer hanterar och lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna göra utskick till dig.

Vi kan skicka kundundersökningar till dig

Vi vill ständigt förbättra vår kundnöjdhet och därför kan vi skicka kundundersökningar till dig som är vår kund. Vi har ett berättigat intresse för att utveckla vår verksamhet och ständigt förbättra kundnöjdheten. Vår systemleverantör hanterar och lagrar dina personuppgifter för att vi ska kunna ta emot och hantera ditt omdöme. Vi delar resultatet av undersökningen till våra franchisetagare så att de kan följa upp kundnöjdhet inom ramen för sin verksamhet. Vi raderar informationen efter 2 år från att vi tagit emot den.

Du kan rapportera i vår visselblåsarfunktion

Vi har ett rapporteringssystem för att kunna ta emot information från dig om missförhållanden i vår verksamhet samt följa upp dessa ärenden.

Vi behandlar de uppgifter som du rapporterar in, vilket kan vara uppgifter om missförhållanden inbegripet brottsmisstanke och/eller känsliga personuppgifter. Uppgifter om missförhållanden som rapporteras in inklusive

brottsmisstankar är nödvändiga för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse i den så kallade visselblåsarlagen (lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) samt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Känsliga personuppgifter som rapporteras in ska styrka ett missförhållande och behövas för att fastställa rättsliga anspråk.

Om du väljer att vara anonym säkerställer vi din anonymitet genom både tekniska och organisatoriska åtgärder. Om du väljer att inte vara anonym behandlar vår systemleverantör dina personuppgifter för att kunna göra en initial bedömning av hur ärendet ska tas vidare. Alla uppgifter som rapporteras in som inte är relevanta kommer raderas av leverantören. Läs mer om visselblåsning här.

När ett inrapporterat ärende har behövt följas upp raderas personuppgifterna i ärendet senast två år efter ärendets avslut. Ärenden som kommit in genom systemet och som avser misstänkta överträdelser av penningtvättsregelverket kan komma att lagras minst 5 och max 10 år i enlighet med penningtvättslagen.

Överföring av personuppgifter

Vi behandlar de flesta av dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer delas personuppgifter med mottagare i länder utanför EU/EES eftersom vissa av våra leverantörer är baserade utanför EU. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvar för att ha rutiner på plats för att hantera din begäran om att utöva dina rättigheter. Dina rättigheter är följande:

 • Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig. Du hittar mer om rätten till information på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar mer information om rätten till tillgång på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Du hittar mer information om rätten till rättelse på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till radering – Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. För mer information om rätten till radering, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger. Du hittar mer information om rätten till begränsning på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt att göra invändningar – Du har av personliga skäl rätt att invända mot behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling. Du hittar mer information om rätten att göra invändningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. Du hittar mer information om rätten till dataportabilitet på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Automatiserat beslutsfattande – Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat på ditt samtycke. Du hittar mer information om dina rättigheter vid automatiserat beslutsfattande på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.
 • Rätt att lämna in ett klagomål – Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se om du vill göra gällande dina rättigheter, önskar ytterligare information om i vilka situationer dina rättigheter gäller, eller om du upptäcker att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.

Återkalla ditt samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta dataskyddsombud@familjensjurist.se. Vi kommer då att sluta att behandla de personuppgifter som behandlats med grund i ditt samtycke.

När dina personuppgifter används till marknadskommunikation har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Du kan avregistrera dig genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket. Observera att när du invänder mot direktmarknadsföring från oss kommer vi att spara dina personuppgifter på vår ”spärrlista” för att tillgodose ditt önskemål om att inte få fler marknadsutskick från oss.

Säkerhet

Familjens Jurist skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Familjens Jurist har en process för att lösa säkerhetsrelaterade klagomål samt en utsedd person för att hantera säkerhetsbrister, skriftliga rutiner för tilldelning och inaktivering av behörigheter samt en lösenordspolicy. Därtill utbildas även personal i IT-säkerhet. Vidare har verksamheten implementerat vissa säkerhetsmekanismer så som användning av krypteringsteknik, tvåfaktorsautentisering, säkerhetsapplikationer, brandväggar, säkerhetskopiering etc.  Säkerhetsåtgärder för respektive behandling finns dokumenterade i vår registerförteckning.

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen i enlighet med sin riktlinje för arkivering och gallring. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vår registerförteckning. Du kan också läsa mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter i olika situationer här.

Särskilt gällande franchisetagare

I det fall du anlitar en av våra franchisetagare är Familjens Jurist gemensamt personuppgiftsansvarig med denne för ärendehantering och lagring av dina uppgifter för att skydda sig mot rättsliga anspråk. Vem uppdragstagaren är framgår av uppdragsavtalet.

Dina personuppgifter kan användas av franchisetagaren för sitt berättigade intresse till lokal marknadsföring. Franchisetagaren är ensamt personuppgiftsansvarig för den lokala marknadsföringen. Om du vill invända mot marknadsföring kan du kontakta dataskyddsombud@familjensjurist.se så hjälper vi dig. I övrigt gäller det vi säger ovan.

Ändring av integritetspolicy

Om det sker större förändringar i vår integritetspolicy eller i hur Familjens Jurist använder dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig om detta i förväg, antingen via webben eller via mejl, i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi rekommenderar därför att du tar del av denna integritetspolicy med jämna mellanrum.

Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.