Förrättningsmöte med jurist

När alla uppgifter har samlats och skrivits in ska ett förrätningsmöte hållas. Till bouppteckningsförrättningen behövs två oberoende förrättningsmän. Vi erbjuder möjligheten att köpa till förrättningsmän ihop med bouppteckning online för 5 299 kr

Om du köper till tjänsten ingår följande:

  • Ett kortare första online- eller telefon möte med en av juristerna för att gå igenom vilka dokument och underlag de behöver få tillgång till
  • Två jurister som går igenom alla underlag till bouppteckning och själva bouppteckningen för att säkerställa att allt är korrekt
  • Onlinemöte där en jurist medverkar och ser till att bouppteckningsförrättningen går rätt till
  • Förrättningsmöte kan i dagsläget endast köpas till för bouppteckningar utan testamente. Kontakta oss om du vill veta mer.
  • Hidden