Bouppteckning online Plus

6 975 kr KÖP BOUPPTECKNING ONLINE

För dig som vill göra en bouppteckning själv online men vill att vi hjälper till med förrättningsmötet. Först köper du paketet bouppteckning online. Du bokar sedan tid för mötet med juristen under steget ”Förrättningsmöte” och betalar för förrättningen efter ditt möte med juristen.

Steg för steg vägleds du i vår digitala tjänst och matar in uppgifter om den avlidne, efterlevande och om det finns andra som ska ärva. Inne i tjänsten får du även tillgång till fullmakt och kallelsebevis (värde 495 kr). I Bouppteckning online plus går en jurist sedan igenom bouppteckningen som du fyllt i, och hjälper dig med det viktiga förrättningsmötet, samt skriver under bouppteckningen som så kallade förrättningsmän. Bouppteckning online plus är i dagsläget endast tillgängligt för bouppteckningar utan testamente.

Innan du bokar tid för förmötet behöver du skapa ditt konto och köpa vår digitala tjänst Bouppteckning online. Resterande kostnad för förrättningsmötet betalas efter ditt möte med juristen, som ger dig all information du behöver. Du kan använda Bouppteckna.se om:

 • Den avlidne var bosatt i Sverige
 • Det finns inte något testamente som ändrar på fördelning av arvet eller antalet arvingar
 • Den avlidne hade något av följande livssituationer:
  • Sambo med barn över 18 år eller utan barn.
  • Gift med endast gemensamma barn.
  • Änka eller änkling med endast gemensamma barn.
  • Ensamstående (ogift eller skild) med eller utan barn


KÖP BOUPPTECKNING ONLINE

Följande ingår i Bouppteckning online plus

 • Ett första kortare online- eller telefonmöte med en jurist för att gå igenom vilka dokument och underlag vi behöver få tillgång till.
 • Två jurister som går igenom alla underlag till bouppteckning och själva bouppteckningen för att säkerställa att allt är korrekt.
 • Onlinemöte där en jurist medverkar och ser till att bouppteckningsförrättningen går rätt till.
 • Bouppteckning online (1 975 kr)

Bouppteckning online plus