Trygga tilläggstjänster till förmånliga priser

Vårt mål är att göra en bouppteckningsprocess så smidig och bekymmersfri som möjligt. Vi har därför tagit fram två tilläggstjänster som du kan köpa till ett förmånligt pris inuti tjänsten. Utforska våra tilläggstjänster nedan för att se hur de kan förbättra din upplevelse.

Förrättningsmöte med jurist

Inom tre månader från dödsdagen ska ett så kallat bouppteckningsförrättningsmöte hållas. Det är den som är bouppgivare som ansvarar för att kalla till ett sådant möte. Alla som är inblandade i dödsboet måste få information om mötet, däremot är det frivilligt att delta.

Förrättningsmötet är det tillfälle då bouppteckningen formellt upprättas. Det är först efter detta möte som bouppteckningen kan skickas in till Skatteverket för registrering. På förrättningsmötet ska den avlidnes tillgångar och skulder gås igenom samt annan information som ska tas upp i bouppteckningen som vissa försäkringar och andra juridiska dokument som finns. Var den avlidne gift ska även den efterlevande partnerns tillgångar och skulder redovisas.

Det ska vara två så kallade oberoende förrättningsmän som undertecknar bouppteckningen. Det får inte vara personer som ingår i dödsboet som t ex. Bouppgivaren, barn eller partner till den avlidne. Förrättningsmännen ska intyga att allt har tagits upp på ett korrekt sätt i bouppteckningen.

Det kan ge extra trygghet att ta hjälp av en jurist vid förrättningsmötet för att få en smidig och korrekt hantering av bouppteckningen. Vi erbjuder möjlighet att köpa till ett förrättningsmöte med jurister.

Detta ingår:

  • Ett kortare första online- eller telefonmöte med dig som bouppgivare och en jurist för att gå igenom vilka dokument och underlag juristerna behöver få tillgång till till
  • Två jurister som går igenom alla bouppteckningen och alla underlag för att säkerställa att allt är korrekt dokumenterat och att inget saknas
  • Onlinemöte där en jurist håller i förrättningsmötet och ser till att allt dokumenteras på rätt sätt

Pris: 5 000kr

Du köper till tjänsten inne i bouppteckningstjänsten (under steg 5) och betalar först efter första mötet med jurist.

Bouppteckningskollen

Vill du hålla i förrättningsmötet själv, men önskar få en granskning av den slutgiltiga bouppteckningen? Med vår tilläggstjänst Bouppteckningskollen får du just detta.

Bouppteckningskollen ger extra trygghet i att allt har blivit ifyllt korrekt och uppfyller lagkraven. Vid köp av Bouppteckningskollen ingår ett kortare digitalt samtal med en av våra jurister som granskar det slutgiltiga dokumentet innan du skickar in det till Skatteverket.

Du köper till tjänsten inne i bouppteckningstjänsten (under steg 5) och betalar efter mötet med jurist.

Pris: 995kr

Du köper till tjänsten inne i bouppteckningstjänsten (under steg 5) och betalar först efter första mötet med jurist.

Påbörja en digital bouppteckning