Skriv ut bouppteckningen och se till att samtliga fält är underskrivna av rätt person innan du skickar in den till Skatteverket. Bifoga kallelsebevis och fullmakter om det var någon i dödsboet som inte kunde närvara vid bouppteckningsförrättningen. Ett kallelsebevis kan vara ett kvitto från posten att du skickat ett rekommenderat brev eller ett dokument där den kallade personen skriver under på att den blev kallad men valde att inte närvara.

Få personlig hjälp att förvalta ditt arv

I samarbete med Swedbank erbjuder vi dig möjlighet att träffa en personlig rådgivare för att gå igenom dina placeringar och hur du kan få möjlighet för ditt sparande att växa.

Hjälp med arvsskifte

Boka en kostnadsfri konsultation med Familjens Jurist kring nästa steg.

Skicka in bouppteckningen:

Det är du som ingivare som skickar in bouppteckningen. Det är också du som får ta emot bouppteckningen när den kommer tillbaka. Om Skatteverket har några frågor är det ingivaren de kontaktar. Skulle något vara fel eller att någon uppgift saknas i bouppteckningen kommer Skatteverkets handläggare begära en komplettering av ingivaren.

Skicka in originalet av bouppteckningen och en vidimerad kopia. När en kopia är vidimerad innebär det att det intygas att kopian överensstämmer med originalet. Först när Skatteverket godkänt, stämplat och skickat

tillbaka bouppteckningen är bouppteckningen klar.

Handläggningen tar normalt en månad. Om bouppteckningen inte skickas in i tid (i praktiken senast fyra månader efter dödsdagen) kan Skatteverket förelägga dödsboet med vite.

Spara bouppteckningen för framtiden.

När bouppteckningen är klar kan arbetet att avsluta bankkonton och att dela upp bohaget börja. Det sker inte automatiskt utan är något de efterlevande måste göra själva eller ta hjälp med. Är du osäker kan du få information på Skatteverkets hemsida eller kontakta Familjens Jurist.

Har du frågor rörande bouppteckning?
På Skatteverkets webbplats finns det information om hur en bouppteckning går till. Dit kan du också ringa för att få svar på dina frågor.